PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA

  • obsługa inwestycji inżynieryjnych, liniowych, kubaturowych
  • pomiary inwentaryzacyjne, pomiary odkształceń
  • dokumentacja powykonawcza